Startpagina


Wie zijn wij ?


Bankagent


Verzekeringen


Contact


Nieuws


 
Verzekeringen
Verenigingen
Check-Up

 

brocommakelaar

 

 
Leven

Gewaarborgd inkomen

Zoals de naam al doet vermoeden biedt deze verzekering een tussenkomst, indien u wegens ziekte of ongeval een tijdje buiten strijd bent.

Rekenen op de tegemoetkoming van de sociale zekerheid is vaak niet voldoende om uw inkomstenverlies te compenseren. Het is dan ook raadzaam dit risico zelf in te dekken aan de hand van een polis gewaarborgd inkomen.

De polis wordt onderschreven door de zelfstandige zelf, die tevens verzekerde persoon is.

Hebt u als zelfstandige een vennootschap, dan is het perfect mogelijk deze waarborg te voorzien in een groepsverzekering (Individuele Pensioentoezegging).

De premie wordt bepaald door uw activiteit en leeftijd. Hoe risicovoller uw beroep is, hoe hoger de premie zal bedragen.

Tip : koppel uw polis gewaarborgd inkomen aan een polis Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, en onder bepaalde voorwaarden geniet u hierdoor een aanzienlijke premievermindering !

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Voor u als zelfstandige is dit de meest interessante manier om vanuit fiscaal oogpunt te sparen voor later.

Niet alleen geniet u een rechtstreeks belastingsvoordeel op uw betaalde premies (fiscaal voordeel).
Ze worden ook aanzien als beroepskosten, waardoor u ze in mindering kan brengen van uw inkomen. Hierdoor wordt uw inkomstenniveau lager, waardoor u ook minder sociale bijdragen zult betalen (sociaal voordeel).

Een voordeel van meer dan 50% is zeker geen uitzondering.

Spring gerust eens binnen. We bekijken graag welke uw mogelijkheden en de daaraan gekoppelde voordelen zijn.

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Dankzij de Individuele Pensioentoezegging kunt u als zelfstandig bedrijfsleider zorgen voor een interessante aanvulling van uw wettelijk pensioen, al dan niet in combinatie met een polis VAPZ.

In tegenstelling tot VAPZ, is het hier de vennootschap die verzekeringnemer is en ook de premies betaalt, ten voordele van de zelfstandige (privépersoon).

Rekening houdende met diverse gegevens, waaronder loopbaan, inkomen, … , kan een voorstel uitgewerkt worden, volledig op uw maat.
Hierbij kunt u volgende waarborgen laten voorzien :

- Pensioenvorming (dit is in principe het hoofddoel van deze polis)
- Kapitaal overlijden
- Gewaarborgd inkomen

Ook hier kunnen de betaalde premies als beroepskost worden ingegeven.

En iedere tussenkomst die wordt voorzien in deze polis, komt toe aan de privépersoon, niettegenstaande het de vennootschap is die verzekeringsnemer (en dus betaler van de premie) is.

Employee Benefits

Een ideale aanvulling op de verloning van uw personeelsleden is het voorzien van een groepsverzekering ten voordele van uw werknemers. De bijdragen die de werkgever stort in deze groepsverzekering, zorgen voor een bijkomend pensioenkapitaal voor de werknemer.

Ook hier is het mogelijk om bepaalde waarborgen te voorzien, zoals overlijden en gewaarborgd inkomen.

En fiscaal gezien vormt dit een interessantere optie dan een verhoging van het brutoloon.

Hospitalisatie

Voor bepaalde sectoren is dit reeds standaard voorzien: een hospitalisatieverzekering ten voordele van de werknemers. Denken we maar aan bijvoorbeeld de transportsector.

Rekening houdend met de steeds hogere ziekenhuisfacturen, vormt een hospitalisatieverzekering (groepspolis) een niet te onderschatten pluspunt in het verloningspakket voor uw personeel. In bepaalde gevallen kunnen ook de gezinsleden aangesloten worden bij deze verzekering.


 
Onze kantoren
Beselarestraat 64a
8940 Geluwe
Tel: 056 53 14 14
kantoor Geluwe
Beselarestraat 302a
8980 Beselare
Tel: 057 46 69 34
Kantoor Beselare
Sint-Jacobsstraat 2b
8900 Ieper
Tel: 057 20 48 03
kantoor Ieper


 

 
Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel ( RPR Brussel – BTW BE 04039.702).
Copyright © 2019 - Kantoor svv - FSMA toelating : 046207 A-cB | Ondernemingsnummer: 0472.284.981
Sitemap I Juridische informatie I Created by ZIPWEB-d-SIGN  2019